Як правильно оформити інвестиційний договір


До фактичного укладання угоди слід підписати інвестиційний договір. Саме в ньому прописуються всі основні домовленості всіх сторін угоди, тобто сам інвестор, а також виконавець та замовник. Такий документ, у якому викладено механізми інвестування в бізнес, насамперед включає деталі процесу фінансування, зобов’язання й права всіх учасників контракту, особливості системи управління та способи вирішення передбачуваних конфліктів. Тобто такий документ за своєю суттю є покроковою інструкцією, алгоритмом виконання всіх етапів проєкту, якого мають дотримуватися всі сторони контракту. До того ж процес інвестування обов’язково має супроводжуватися додатковим пакетом документів, серед яких: статут, договори позики, необхідні ліцензійні дозволи тощо.

Як правильно оформити інвестиційний договір

Оформлений належним чином інвестиційний договір, зразок якого прописаний у статті 9 Закону України «Про інвестиційну діяльність», є юридичною угодою між інвестором і замовником. Він і вважається основним документом, адже інвестиційного кодексу, в якому визначалися б економічні, організаційні та правові засади інвестиційної діяльності в Україні, поки що не існує. Також, якщо виникне потреба, можна використати постанову Кабінету Міністрів України № 112 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) щодо спільної інвестиційної діяльності за участю іноземного інвестора». Важливо, що такий документ з інвестицій повинен укладати юрист-практик, який знає його основні особливості.

Основні поняття зі сфери інвестицій

Замовник – це керівник (або власник) компанії. Саме він відповідає за фінанси, надані інвестором, а також за виконання всіх зобов’язань, прописаних в інвестиційному договорі.

Інвестор — це фізична чи юридична особа, яка вкладає особисті гроші в необхідні фінансові інструменти. Мета такого вкладення — отримати дохід. Інвесторами можуть бути й певні фонди.

Експертне оцінювання проекту, призначеного для інвестування, має на меті визначити його ефективність та передбачуваний ризик від його реалізації. Для такої експертизи використовуються різні математичні моделі. Вони дають змогу визначити оптимальну суму інвестування, термін окупності інвестиційного проєкту, його дохідність (також індекс дохідності) та інші фінансово-виробничі складові.

Що важливо

Передує підписанню інвестиційного договору меморандум (спеціальна угода) про наміри, яку укладають майбутні сторони проєкту. Фактично, це текстовий виклад усних домовленостей, досягнутих і прийнятих обома сторонами. Цей документ підписується ще до створення юридичної особи чи початку реалізації інвестиційного проєкту. Крім іншого, у меморандумі прописуються дані, хто є учасниками проєкту, їхні обов’язки та можливі неустойки (штрафи). Однак, як правило, меморандум не має юридичної сили в разі судового позову.

Складання інвестиційного договору передбачає ґрунтовну участь усіх його суб’єктів. Причому бажано, щоби кожен залучив свого юриста з метою захисту своїх інтересів.

Головні умови інвестиційного договору

У договорі має бути прописано:

 • його предмет;
 • цілі партнерських відносин;
 • хто і якою мірою управляє компанією й ухвалює рішення;
 • розмір та тимчасовий період отримання доходів;
 • мета й умови прийняття нових партнерів;
 • умови входження інших інвесторів;
 • умови виходу із договору.

До договору інвестицій нерідко передбачається оформлення двох обов’язкових документів — це статут і трудові договори.

У статуті, або корпоративній угоді, регулюються відносини між сторонами, а також визначаються чотири головні механізми реалізації проекту:

 • механізми ухвалення рішень щодо збільшення статутного капіталу. Адже якщо замовник в односторонньому порядку збільшить статутний капітал, інвестору загрожує втрата фактично всіх своїх дивідендів;
 • умови ухвалення рішень щодо суттєвих операцій. Передбачається, що такими є суми від половини вартості компанії чи обсягу її статутного капіталу. Розмір таких сум фіксується;
 • розподіл між інвесторами дивідендів: скільки, коли та з якою періодичністю вони їх отримуватимуть;
 • призначення генерального директора та головного бухгалтера (таким може бути й фінансовий керівник). Прописується алгоритм та процедури, хто обирає виконавців обов’язків за договором, який необхідний відсоток голосів, як часто мають відбуватися перевибори тощо.
Є питання?
Запитайте
у спеціаліста!

Трудові договори становлять юридичне підґрунтя для діяльності підприємства. Ми радимо трудовий договір без терміну і з максимально гнучкими умовами. Потрібен такий документ, де буде заборонено звільнення працівників в односторонньому (один партнер) порядку. Водночас залишити право швидко вийти з угоди, зберігаючи свої інтереси.

Як правильно оформити інвестиційний договір

Що має інвестор?

Інвестор отримує насамперед прямі доходи у формі постійних чи разових фінансових виплат. Також він має право отримати частку в компанії з правом ухвалення рішень або без цього. Є інвестиційні проєкти, які дають вкладнику змогу отримувати прибуток за короткий час після інвестування щомісяця, щокварталу чи щороку. Є також проєкти, які за планом можуть мати віддачу через роки, а то й десятиліття.

Трапляються випадки, коли винятково цінний співробітник може стати співвласником частки компанії. У такому разі цю людину (як фізичну особу) вводять до складу співзасновників компанії. Також практикується процедура, коли фіксують у його трудовому договорі преміювання, що відповідає фінансовим показникам компанії.

Форми інвестиційних договорів

Існують різні види інвестиційних договорів. Зазвичай практикуються такі форми:

 • Інвестор входить до статутного капіталу, купуючи частки в статутному капіталі чи акції. Наприклад, суб’єкт інвестування вкладає в такий капітал 100 умовних одиниць і в результаті отримує частку у вигляді 10 %. Цей спосіб інвестування є досить популярним в Україні. Він є оптимальним завдяки тому, що не спричиняє додаткових податкових зобов’язань, при цьому гарантує прозорі відносини між підписантами та дає можливість інвестору отримувати законний прибуток.
 • В Україні серед практикованих механізмів оформлення інвестицій доволі частою є така форма відносин, як договір позики. Документ повністю відповідає правовому середовищу країни та дає можливість законно отримувати доходи (у вигляді відсотків) від вкладення в стартапи. Проте існує одна вада — обсяг інвестиційних доходів від вкладення в стартапи на першому етапі обмежується обсягом відсотків. І якщо стартап у майбутньому стане фінансово прибутковим, вкладник ніяк не зможе збільшити свій прибуток від володіння пайовою частиною в проекті.
 • Ще один вид інвестиційного договору – про спільну діяльність. Як вкладення в таку діяльність інвестор передає фінансові кошти, а компанія надає своїх співробітників для реалізації проекту. У результаті всі сторони отримають свою частку від спільної діяльності: вона може бути у відсотковому співвідношенні 20 на 80. Такий вид відносин використовується в Україні нечасто через ряд недоліків. Зокрема, форма відносин передбачає реєстрацію, трудомістке оподаткування, а надалі виникає необхідність ділити і прибуток від діяльності компанії, і її майно (матеріальні цінності), і навіть усі права інтелектуальної власності.

Як правильно оформити інвестиційний договір

Як бачимо, залучити ззовні стартовий капітал і організувати ефективний бізнес — це досить клопітне завдання, і не всім вистачить інтелектуальних сил і організаційних здібностей для цього. Зацікавити інвестора – це лише початок. Найважливіший етап організації бізнесу – ефективно взаємодіяти, щоб прибуток був максимальним і при цьому найменше проблем. Так, інвестору необхідно, перш ніж ризикувати власними грошима, всебічно вивчити проект та його умови. У разі ухвалення проекту забезпечити контроль реалізації проекту. При цьому максимально убезпечити себе, прописавши однозначні механізми одержання прибутку.

Викладене вище — найголовніше для тих, хто хоче укласти інвестиційний договір та вкласти свої кошти в новий бізнес.

Сподобалася стаття?
Залишити коментар

Зв'язатись з нами

Вы не можете скопировать содержимое этой страницы