КРИЗОВІ КОМУНІКАЦІЇ, ЗАХИСТ РЕПУТАЦІЇ

Допомога компанії для ефективного виходу в публічну площину з метою відновлення й підвищення репутації та ефективного вирішення проблем, криз і бізнес-конфліктів.

Хоча репутація – поняття абстрактне, наша практика й реальні цифри показують, що хороша репутація підвищує корпоративну цінність та забезпечує стійку конкурентну перевагу. А це речі конкретні й матеріальні.

Криза може мати негативний вплив на імідж бренду й підприємство загалом. Успішні світові компанії, які розуміють цінність бренду і бізнес-репутації, розробляють стратегії з метою захисту авторитету компанії від різноманітних загроз та негативних викликів.

Активні та швидкі комунікації мають вирішальне значення при виникненні кризи. У компанії повинен бути план комунікації в кризових ситуаціях, який стане основою для поширення інформації серед тих, кого торкнулася конфліктна ситуація. Без правильної стратегії та практики в інформуванні про кризу, громадськість – і бізнес-середовище загалом – може неправильно на нього реагувати. Відповідно, поширюватимуться неправдиві або недостовірні дані, які можуть поставити під загрозу безпеку компанії.

Стовідсоткова і єдина ціль кризових комунікацій – це вихід у публічну площину з метою відновлення репутації та ефективного вирішення проблеми чи конфлікту.

У 80% випадків причиною виходу компанії в публічну площину у період проблеми чи конфлікту стає посилення цих явищ, а не їх вирішення. Репутація не відновлюється, а навпаки, погіршується.

– Під час існування проблеми чи кризи саме репутація компанії стає найбільш вразливою, що врешті може призвести до значних фінансових втрат.

– До виходу в публічну площину, особливо в період криз і проблем, компаніям необхідно дуже ретельно готуватися, формувати команду і, за потреби, антикризовий штаб.

Які компанії в зоні ризику

Досить відомі зі значною долею ринку (доходу).

Які вже перебувають у публічній площині.

Виграли тендер (публічні торги) щодо об’єктів державного майна.

Стосовно яких ведеться конкурентна війна чи існують конфлікти з партнерами.

Які мають значні податкові донарахування.

Щодо керівників яких відкрито кримінальні справи.

Істотні помилки бізнесу

 • Компанія взагалі ігнорує публічну площину, і навіть якщо вже є загроза репутації, не погоджується на публічне комунікування та не розуміє, для чого це їй.
 • Відсутність у компанії штатних спеціалістів, обізнаних із кризовими комунікаціями та які мають успішний досвід формування й реалізації антикризової комунікативної стратегії. Призначаються фахівці з інших сфер, і попри їхню некомпетентність, компанія визнає відповідальними за кризові комунікації саме їх.
 • Відсутність зовнішнього антикризового штабу, який усе ж таки має достатній та успішний досвід формування й реалізації антикризової комунікативної стратегії.
 • Відсутність антикризової комунікаційної стратегії взагалі.
 • Хибно підібрані меседжі й канали поширення інформації, що призводить до загострення проблеми чи конфлікту.
 • Відсутність аналізу ризиків антикризової стратегії та її інструментів, меседжів.
 • Відсутність коригування антикризової стратегії залежно від зміни обставин і реакції публічного простору.
 • У компанії немає чіткого розуміння, що необхідно отримати від реалізації кризових комунікацій та яким чином буде виявлятися результат.

Яка головна небезпека публічної площини

 • Ігнорування проблеми, особливо, коли вже є факти поширення небезпечної для репутації інформації.
 • Нерозуміння законів, за якими «працює» публічне поле.
 • Хаотичне наповнення інформаційного середовища меседжами, які можуть ще більше спотворити репутацію і, таким чином, ускладнити проблему чи конфлікт.

Які додаткові збитки може зазнати бізнес:

 • Фінансові.
 • Втрата долі ринку.
 • Втрата клієнтів і партнерів.
 • Спад попиту на товари чи послуги.
 • Бойкотування товарів чи послуг із боку ринку.

Хто ми є

 • Ми унікальний зовнішній антикризовий штаб зі значним успішним практичними напрацюваннями в кризових комунікаціях та сфері захисту репутації.
 • Маємо безпрецедентно успішний досвід як у розробці антикризових стратегій, включаючи кризові комунікації, так і в їх реалізації.
 • У складі групи наших компаній перебувають: інформаційне агентство, онлайн бізнес-видання; до антикризової команди входять висококласні журналісти, GR-спеціалісти, кризові менеджери й топові юридичні радники.
 • Усі члени команди працюють злагоджено на єдиний результат, тому що розуміють, на чому зробити акцент, на що звернути увагу та що найважливіше саме в публічному полі. Ми чітко розуміємо, навіщо робимо кожен крок та яка мета кожного меседжу.

Що ми пропонуємо

 1. Дослідження існуючого інформаційного поля.
 2. Аналіз цілей компанії, репутаційних ризиків.
 3. Розробка антикризової стратегії, стратегії відновлення репутації, плану комунікацій.
 4. Формування меседжів.
 5. Визначення цільової аудиторії, каналів, інструментів поширення інформації.
 6. Імплементація антикризової стратегії та стратегії репутаційного захисту.
 7. Коригування стратегії залежно від розвитку конфлікту й реакції публічного поля.
 8. Ефективне спростування недостовірної інформації.

Вигоди:

100% — Збільшення ефективності комунікації у громадському полі, які здійснює компанія.

100% — Мінімізація негативних наслідків репутації вашого бізнесу під час виходу в публічну площину.

Компанія отримує:

– детальну покрокову стратегію виходу та комунікації у публічній площині з урахуванням фінальної мети компанії;

– антикризовий штаб, який працює у тісній співпраці з ТОП-менеджментом компанії та PR спеціалістами компанії;

– чіткий та зрозумілий інструментарій, підбір меседжів та каналів просування, виходячи із завдань компанії, глибини проблеми, корпоративних обмежень та вимог;

– контроль громадського поля та динамічна зміна стратегії взаємодії у громадській площині, залежно від зміна цілей, завдань та проблематики підприємства;

– публічне поле та реакція контролюється компанією, а не її опонентами;

– мінімізація всіх можливих видів втрат для підприємства (фінансових, репутаційних, блокування господарської діяльності, втрата частки ринку, втрата клієнтів).

Вы не можете скопировать содержимое этой страницы