Послуги в сферi оподаткування


Запорукою мінімізації податкових нарахувань є правильно обрана податкова стратегія ще на стадії входження компанії на ринок України. А також сформована на етапі «нуль» податкова політика компанії. Адже саме від цього залежить наявність або відсутність проблемних ситуацій із податковими та правоохоронними органами щодо сплати податків.

І саме донарахування податків, поза сумнівом, є головною турботою та проблемою для будь-якого бізнесу.

Розробка податкової стратегії на стадії входження на ринок України:

 • Аналіз майбутньої інвестиційної (виробничої, господарської) діяльності.
 • Аналіз, моделювання та оцінювання податкових і фінансових ризиків, які можуть виникнути в бізнесу та посадових осіб компанії, у будь-яких відносинах із податковими органами (включаючи будь-які спірні питання, донарахування, місце для податкового обліку тощо).
 • Надання рекомендації, висновків у межах уже затвердженої клієнтом податкової стратегії та політики ведення бізнесу в Україні.
 • Розробка податкової стратегії майбутньої інвестиційної (виробничої, господарської) діяльності з урахуванням структури ведення бізнесу, сфери та специфіки проєкту.
 • Реалізація податкової стратегії та здійснення захисту інтересів компанії (і посадових осіб) компанії на будь-якій стадії комунікації з податковими органами.

Основні помилки бізнесу на стадії входження на ринок України:

 • Не здійснюють ретельну підготовку до входження на ринок України.
 • Не проводять аналізу, моделювання та оцінювання податкових і фінансових ризиків, які можуть виникнути в бізнесу та посадових осіб, у будь-яких відносинах із податковими органами.
 • Не проводять моніторингу та комплаєнсу контрагентів, не відстежують віднесення контрагента до категорії «ризикований».
 • Не проводиться моніторинг та моделювання ризиків щодо податкових донарахувань по різних видах діяльності.
 • У розроблених податкових стратегіях та політиках компанії існують суто юридичні та (або бухгалтерські) помилки, які можуть призвести до податкових до нарахувань.

Податкові перевірки

Проведення перевірок – як планових, так і позапланових – є невід’ємною частиною звичайної бізнес-діяльності в Україні. Донарахування податків та зборів, блокування податкових накладних, податкові перевірки у зв’язку із заявленим до відшкодування ПДВ, – це тільки деякі з проблем, з якими стикаються компанії практично чи не щодня.

У 70% підприємств наслідком податкової перевірки є виявлення порушення податкового законодавства та донарахування бізнесу додаткових податкових до нарахувань, або ж відмова у відшкодуванні ПДВ.

Зрозуміло що до планової податкової перевірки компанія повинна ретельно готуватися заздалегідь, із моменту, коли стало відомо про те, що компанія включена до переліку планових перевірок.

Однак до позапланової перевірки бути готовим – досить складно.

Які компанії в зоні ризику позапланових перевірок:

 • Компанія віднесена до категорії великих платників податків.
 • Систематично декларується та заявляється до відшкодування значні суми ПДВ.
 • Компанія – великий платник, однак сплачує до бюджету незначні суми податку на прибуток при масштабних обсягах господарської діяльності.
 • Контрагенти компанії віднесені до категорії «ризиковані».
 • Здійснюється планова чи позапланова перевірка контрагентів.

Основні помилки бізнесу під час господарської діяльності та під час податкових перевірок:

 • Не здійснюють ретельну підготовку до планових (позапланових) перевірок.
 • Не проводять моніторингу та комплаєнсу контрагентів, не відстежують віднесення контрагента до категорії «ризикований».
 • На підприємстві відсутня або слабка процедура комплаєнсу та обачності, не здійснюється перевірка та не збираються докази щодо обачності стосовно контрагентів.
 • Не проводиться моніторинг та моделювання ризиків щодо податкових до нарахувань по різних операціях.
 • У компанії існують суто юридичні (бо бухгалтерські) помилки, які призводять до податкових до нарахувань.

Яких збитків зазнає бізнес:

 • Фінансові.
 • Репутаційні.
 • Блокування господарської діяльності компанії
 • Можливі втрати частки ринку та клієнтів.

55% негативних наслідків, пов’язаних з позаплановими податковими перевірками, – це помилки самої компанії та її непідготовленість до податкової перевірки.

75 % негативних наслідків, пов’язаних з плановими податковими перевірками, – це помилки самої компанії та її непідготовленість до планової податкової перевірки.

Як мінімізувати можливі втрати під час господарської діяльності або під час податкових перевірок

Наша пропозиція щодо мінімізації можливих донарахувань та втрат:

 1. Розробка індивідуальної пошарової стратегії, здійснення комплексного захисту компанії у відносинах із податковими органами.
 2. Моделювання, розрахунок та оцінювання ризиків (фінансових, юридичних, репутаційних), що виникають у бізнесу та посадових осіб, у будь- яких відносинах із податковими органами (включаючи будь-які спірні питання, донарахування, блокування податкових накладних, відмова у відшкодуванні ПДВ, переведення в інше місце для податкового обліку тощо).
 3. Надання рекомендації, висновків – як у межах податкових перевірок, що вже розпочаті, так і в межах тих, які ще в плані.
 4. Реалізація стратегії та здійснення захисту інтересів компанії (і посадових осіб) на будь-якій стадії комунікації з податковим органам.

Аудит контрагентів, аудит господарської діяльності, підготовка до планової податкової перевірки

 • Консультування з питань податкового законодавства, складання юридичних висновків, рекомендацій, аналіз та моделювання ризиків податкових до нарахувань.
 • Оцінювання податкових ризиків при здійсненні господарських операцій, консультування щодо оптимізації оподаткування та структурування оподаткування.
 • Підготовка компанії до планових податкових перевірок, моделювання та мінімізація ризиків податкового донарахування. Корегування помилок.

Супроводження податкової перевірки

Від якісного супроводу – а саме під час проведення податкової перевірки – залежить рішення податкового органу та його висновки щодо наявності або відсутності порушень податкового законодавства та суми фактичних податкових донараховують. Таким чином, від правильно обраної позиції платника податків залежить зменшення ризиків щодо можливих донарахувань із боку податкової, адже вся діяльнісна ситуація компанії формується саме на стадії перевірки, а не в суді.

Що ми робимо під час податкової перевірки для компаній:

 • Здійснення аналізу фінансово-господарської документації.
 • Здійснення аналізу підстав для проведення перевірок, надання рекомендацій.
 • Аудит податкових ризиків та надання рекомендацій щодо їх мінімізації.
 • Формування позиції на запити податкової з урахуванням ризиків можливих додаткових нарахувань та кримінальних процесів.
 • Фіксація порушень податкової, притягнення до відповідальності винних осіб.
 • Оскарження дій податкової під час проведення перевірки.
 • Формування позиції та підготовка заперечень на акти перевірок.

Вы не можете скопировать содержимое этой страницы