Репутаційний захист


  • Проведення аналізу існуючого інформаційного поля.
  • Аналіз цілей, репутаційних ризиків.
  • Вибудовування плану комунікацій.
  • Визначення меседжів.
  • Визначення цільової аудиторії, каналів, інструментів.
  • Побудову та імплементацію стратегії репутаційного захисту.
  • Спростування недостовірної інформації.

Ідентичність бренду – один із найбільш цінних нематеріальних активів компанії. Основна мета компанії – захистити ідентичність бренду і зберегти тверду репутацію компанії у галузі.

Хоча репутація є поняттям нематеріальним, дослідження показують, що гарна репутація підвищує корпоративну цінність та забезпечує стійку конкурентну перевагу.

Криза може мати негативний вплив на імідж бренду й компанії загалом. Успішні компанії, які розуміють цінність бренду і бізнес-репутації, наймають експертів з кризових комунікацій для збереження репутації компанії від різноманітних загроз та небажаних викликів.

Активні та швидкі комунікації мають вирішальне значення при виникненні кризи. У компанії повинен бути план комунікації в кризових ситуаціях, який стане основою для поширення інформації серед тих, кого зачепила складна ситуація. Без правильної стратегії та практики в інформуванні про кризу, люди й бізнес-середовище можуть неправильно на нього реагувати, відповідно, будуть поширюватися неправдиві або недостовірні дані, що можуть поставити під загрозу безпеку компанії.
Бізнес може легше досягти своїх цілей, маючи гарну репутацію серед ключових зацікавлених сторін, наприклад, важливих клієнтів, лідерів суспільної думки в ділових колах, постачальників, нинішніх та потенційних співробітників, а також державних органів. Як показує практика, за наявності в компанії сильної репутації навіть державні органи менш схильні застосовувати жорсткі заходи у критичних ситуаціях. Із кризових ситуацій такі компанії виходять легше та швидше, причому використовуючи репутацію як основний інструмент.

Над створенням та підтримкою гарної та сильної репутації бізнесу необхідно працювати, при цьому працювати системно й постійно.

Вы не можете скопировать содержимое этой страницы