РЕПУТАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ


 • Проведення аналізу існуючого інформаційного поля.
 • Аналіз цілей, репутаційних ризиків.
 • Вибудовування плану комунікацій.
 • Визначення меседжів.
 • Визначення цільової аудиторії, каналів, інструментів.
 • Побудову та імплементацію стратегії репутаційного захисту.
 • Спростування недостовірної інформації.

Відновлення й підвищення репутації, ефективне вирішення проблем та уникнення криз і бізнес-конфліктів.

Репутація є нематеріальними активом. Стійка, сильна й висока репутація на ринку підвищує корпоративну цінність компанії та забезпечує стійку конкурентну перевагу серед конкурентів.

Успішні компанії розуміють цінність бренду й бізнес-репутації, а тому наймають високопрофесійних експертів із підвищення репутації та репутаційного захисту. Саме вони покликані зберегти авторитет компанії та захистити її від різноманітних загроз і небажаних викликів.

Багаторічні спостереження свідчать, що бізнесу значно легше й швидше досягти своїх комерційних цілей, маючи сталу й сильну репутацію.

Як показує практика, за наявності в компанії сильної репутації навіть державні органи менше схильні застосовувати жорсткі заходи в критичних (конфліктних) ситуаціях. Із кризових ситуацій такі компанії виходять легше та швидше, причому використовуючи насамперед репутацію як основний інструмент для перемоги.

Над створенням та підтримкою хорошої та високої репутації бізнесу необхідно працювати, при цьому працювати системно й постійно.

При виникненні будь-якої загрози для бізнесу та, як наслідок, для репутації компанії (бренду) вирішальне значення мають саме активні та швидкі комунікації.

Тому в компанії, яка турбується про свою репутацію, завжди повинен бути план дій у публічній площині, особливо в кризових ситуаціях, який за потреби й стане основою для спростування негативної інформації та відновлення репутації.

Без правильної стратегії та практики дій у публічні площині, особливо на час репутаційної кризи, клієнти й бізнес-середовище загалом можуть неправильно відреагувати на поширену про компанію інформацію. Це може поставити під загрозу репутаційну безпеку компанії, що, своєю чергою, може призвести вже до матеріальних та фінансових утрат для бізнесу.

Хто ми є:

– Цілковито унікальний зовнішній штаб зі значним практичним досвідом успішного захисту репутації та організації кризових комунікацій.

– Маємо успішний досвід як у розробці репутаційних стратегій (включаючи стратегії захисту репутації), так і в їх практичній реалізації.

– До групи наших компаній входять інформаційне агентство та онлайн бізнес-видання, а в команді з репутаційного захисту працюють висококласні журналісти, GR-спеціалісти, кризові менеджери й топові юридичні та бізнесові радники.

– Усі члени нашої команди працюють злагоджено на єдиний результат, адже розуміють, на чому зробити акцент, на що звернути особливу увагу та – що найважливіше саме в публічному полі – ми розуміємо, для чого це робимо та яка мета кожного меседжа.

Що ми пропонуємо:

 1. Проведення моніторингу й аналізу актуального інформаційного поля.
 2. Аналіз цілей, репутаційних ризиків.
 3. Створення плану комунікацій та вибудовування стратегії репутаційного захисту.
 4. Визначення меседжів.
 5. Визначення цільової аудиторії, а також каналів, інструментів і форм поширення інформації.
 6. Побудову та імплементацію стратегії репутаційного захисту.
 7. Коригування стратегії репутаційного захисту залежно від розвитку ситуації чи реакції публічного середовища.
 8. Упевнене спростування недостовірної інформації.

Вигоди:

 • 100% – Підвищення ефективності комунікацій у суспільному полі, які здійснює компанія.
 • 100% – Мінімізація негативних наслідків для репутації та вашого бізнесу під час виходу в публічну площину.

Завдяки нам ваша компанія отримує

 • детальну покрокову стратегію виходу з кризи (конфлікту) та комунікації в публічній площині з урахуванням фінальної мети компанії;
 • репутаційний штаб, який тісно співпрацює з топ-менеджментом та PR-спеціалістами компанії;
 • чіткий і зрозумілий інструментарій, підбір меседжів та каналів профруху, виходячи із завдань компанії, глибини проблеми та корпоративних обмежень і вимог;
 • контроль суспільного поля й динамічна зміна стратегії взаємодії у громадській площині залежно від зміни цілей, завдань та проблематики підприємства;
 • публічне поле та реакція контролюється компанією, а не її опонентами;
 • мінімізація всіх можливих видів втрат для компанії (фінансових, репутаційних, блокування господарської діяльності, втрата частки ринку, втрата клієнтів).

Питання-відповідь

 • У чому полягає допомога юриста зі складання позову про наклеп?
 • Коли потрібні послуги адвоката із захисту честі та ділової репутації?
 • Як діяти і що робити, якщо було порушено недоторканність
 • Вы не можете скопировать содержимое этой страницы