РЕПУТАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ

Відновлення/підвищення репутації та /або ефективне
вирішення проблем/криз/бізнес конфліктів.

Репутація є нематеріальними активом. Стійка, сильна та висока репутація на ринку підвищує корпоративну цінність компанії та забезпечує стійку конкурентну перевагу на ринку серед конкурентів.

Успішні компанії, розуміють цінність бренду і бізнес-репутації, а тому наймають високоякісних експертів з підвищення репутації та репутаційного захисту, з метою для збереження репутації компанії та її захисту від різноманітних загроз та небажаних викликів.

 

 

Багаторічні дослідження свідчать, що бізнесу легше досягти своїх бізнес цілей, маючи сталу та сильну репутацію.

Як показує практика, за наявності в компанії сильної репутації навіть державні органи менш схильні застосовувати жорсткі заходи у критичних ситуаціях. Із кризових ситуацій такі компанії виходять легше та швидше, причому використовуючи репутацію, як основний інструмент для перемоги.

 

 

Над створенням та підтримкою гарної та сильної репутації бізнесу необхідно працювати, при цьому працювати системно й постійно.

Активні та швидкі комунікації мають вирішальне значення саме при виникненні будь-якої загрози для бізнесу та як наслідок, для репутації компанії/бренда.

У компанії, яка турбується про свою репутацію завжди повинен бути план дій в публічній площині, особливо в кризових ситуаціях, який стане основою для спростування інформації та або відновлення репутації.

Без правильної стратегії та практики дій в публічні площині, особливо в період репутаційної кризи, клієнти та/або бізнес-середовище можуть неправильно відреагувати на поширену інформацію, що відповідно може поставити під загрозу репутаційну безпеку компанії, що в свою чергу може призвести вже до матеріальних та або фінансових втрат для бізнесу.

Хто ми є

Абсолютно унікальний зовнішній штаб з великим успішним практичним досвідом в захисту репутації та кризових комунікаціях.

Маємо відмінний успішний досвід, як у розробці репутаційних стратегій, включаючи стратегії щодо захисту репутації, так і в їх реалізації.

У складі групи наших компаній знаходиться, як інформаційне агентство, так і онлайн-бізнес видання, а в команду з репутаційного захисту входять висококласні журналісти, GR спеціалісти, кризові менеджери та топові юридичні та бізнесові радники.

Усі члени команди працюють злагоджено на єдиний результат, тому що розуміють на що зробити акцент, на що звернути увагу та найважливіше саме у публічному полі – ми розуміємо для чого ми це робимо та яка мета для кожного меседжа.

Що ми пропонуємо

Проведення аналізу
існуючого інформаційного
поля.

Визначення цільової
аудиторії, каналів,
інструментів.

Аналіз цілей,
репутаційних ризиків.

Побудову та
імплементацію стратегії
репутаційного захисту.

Вибудовування плану
комунікацій та/або
стратегії репутаційного
захисту.

Коригування стратегії
репутаційного захисту в
залежності від розвитку
ситуації/реакції
публічного поля.

Визначення меседжів.

Спростування
недостовірної
інформації.

Вигоди

90%

Збільшення ефективності
комунікацій в громадському полі,
які здійснює компанія.

90%

Мінімізація негативних наслідків для репутації та вашого бізнесу під час виходу в публічну площину.

Компанія отримує:

Детальну покрокову стратегію виходу та комунікації в публічній площині з урахуванням фінальної мети компанії.

Контроль громадського поля та динамічна зміна стратегії взаємодії в громадській площині, залежно від зміни цілей, завдань та проблематики підприємства.

Репутаційний штаб, який працює з тісною співпрацею з ТОП-менеджментом компанії та PR спеціалістами компанії.

Публічне поле та реакція контролюється компанією, а не її опонентами.

Чіткий та зрозумілий інструментарій, підбір меседжів та каналів профруху виходячи із завдань компанії, глибини проблеми та корпоративних обмежень та вимог.

Мінімізація всіх можливих видів втрат для компанії (фінансових, репутаційних, блокування господарської діяльності, втрата частки ринку, втрата клієнтів).

S&P Agency для бізнесу в цифрах за останні роки

560млн

повернено незаконно заблокованого ПДВ

400млн

знижено суму податку, що сплачується, для інвестора

1млрд

26 кримінальних справ проти керівників іноземних компаній щодо ухилення від сплати податків були закриті на загальну суму

5$млрд

повернутих активів

2,5$млрд

збережено майна

350

конфліктів врегульовано

Ми провели навчання понад 45 іноземних компаній, валова виручка яких складає 30% ВВП України

Зв'язатись з нами

Вы не можете скопировать содержимое этой страницы