КОМПЛЕКСНИЙ СУПРОВІД ІНВЕСТПРОЄКТІВ

Інвестування бізнесу країн, у яких економічне середовище ще перебуває у процесі формування, доволі складна й ризикована діяльність. Для успішної реалізації інвестиційного проєкту необхідно провести ретельну підготовку, включаючи найголовнішу частину – оцінювання й мінімізацію існуючих чи можливих ризиків та подальший якісний супровід проєкту.

Саме ризиковане середовище та складність його обрахування є перепоною для багатьох іноземних компаній для входження на ринок України. Водночас єдиною причиною невдалих інвестиційних проєктів є саме ігнорування ризиків та відсутність ретельного аналізу розроблюваного інвестиційного проєкту. Такого плану помилки призводять до негативних фінансових і юридичних наслідків під час реалізації проєкту.

Тому ретельний аналіз та обрахунок існуючих та можливих ризиків – дієва запорука успішності будь-якої інвестиційної діяльності.

Що ми робимо під час супроводження інвестиційних проєктів.

 1. Вибір і розробка, зважаючи на конкретні бажання клієнта, структури активів та юрисдикції материнської компанії під спеціально інвестований проєкт із метою захисту цих активів, мінімізації податкових та інших бізнесових ризиків.
  1. (Вибір юрисдикції, структура податкового планування для оптимального податкового навантаження й отримання максимального прибутку в Україні.
  2. Мета – збереження та створення системи інвестицій і прав власності, зниження та оптимізація податкового навантаження.)
 2. Реєстрація на території України юридичних осіб під інвестиційний проєкт.
 3. DD майбутнього інвестиційного проєкту: підготовка висновку про існуючі та можливі ризики інвестиційного проєкту, аналіз їх наслідків для нього.
 4. Створення стратегії реалізації й механізмів мінімізації ризиків інвестиційного проєкту.
  1. Розробка оптимальної структури інвестиційного проєкту, якщо він передбачає партнерство з Українською стороною.
  2. Розробка оптимальної стратегії придбання активу / здійснення інвестиції.
 5. Супровід інвестиційного проєкту на всіх стадіях реалізації «під ключ», включаючи юридичний, фінансовий супровід, GR, PR та інше.
 6. Супровід здійснення господарської діяльності.
  1. Супровід бізнес-діяльності компанії на території України (мінімізація ризиків у відносинах із податковими, правоохоронними та контролюючими органами).
  2. Супровід виходу з інвестиційного проєкту, закриття юридичних осіб на території України.

Основні помилки іноземного бізнесу в процесі реалізації інвестиційного проєкту:

 • відсутність високоякісних спеціалістів, які мають глибокі знання локального ринку та значний досвід аналізу ризиків;
 • ігнорування проведення аналізу саме ризиків розроблюваного інвестиційного проєкту;
 • відсутність системи моніторингу ризиків під час реалізації інвестиційного проєкту та на стадії господарської діяльності.

У 95% підприємств причиною втрати активу або ж контролю над активами були саме помилки інвестора (відсутність аналізу та розуміння існуючих і можливих ризиків) на стадії входження в проєкт.

Вигоди роботи з нами:

 • – комплексний і системний підхід до реалізації інвестиційних проєктів будь-якого рівня складності;
 • – мінімізація втрати активу чи контролю над ним;
 • – чітке розуміння існуючих ризиків та допомога в ухваленні остаточного рішення щодо входження в інвестиційний проєкт на основі комплексного аналізу та повної картини даних;
 • – успішна реалізація та отримання запланованого прибутку від виконання інвестиційного проєкту.

Що забезпечує ваш успіх:

 • – команда професійних бізнес-консультантів, аудиторів, податкових консультантів, адвокатів, інвестигейторів, які мають успішний досвід проведення аудиту інвестиційних та бізнесових пропозицій для найбільших іноземних компаній, які заходять на ринок України.
 • – унікальний досвід нашої команди, якій уже допоміг найбільшім іноземним інвесторам успішно реалізувати найамбітніші проєкти в Україні;
 • – індивідуальна стратегія реалізації інвестиційного проєкту залежно від його складності та вимог інвестора;
 • – чіткий і зрозумілий покроковий алгоритм реалізації інвестиційного проєкту та одночасне розуміння його ризиків;
 • – високоякісний супровід проєкту командою професіоналів на кожному етапі його реалізації.
Вы не можете скопировать содержимое этой страницы