Управління Ризиками


 • Моделювання й виявлення існуючих та/або можливих ризиків.
 • Аналіз та оцінювання ризиків.
 • Підбір можливих інструментів управління ризиками.
 • Побудова стратегії мінімізації ризиків.
 • Імплементація та реалізація розробленої стратегії з мінімізації ризиків.
 • Оцінка досягнутих результатів і корегування ризик-стратегії.
Ми віримо, що успіх і працездатність кожної компанії залежить від того, наскільки добре вона управляє своїми унікальними ризиками. Управління ризиками має вирішальне значення для успішного ведення бізнесу в Україні, країні з перехідною економікою й нестабільною політичною ситуацією. Управління ризиками – це процес виявлення, оцінювання, мінімізації та контролю загроз для компанії. Ці загрози можуть бути пов’язані з фінансами, активами компанії, юридичними обов’язками, управлінням, анти-конкурентними діями, незаконними/протиправними діями державних та правоохоронних органів.

Аналіз ризиків виявляє існуючі й можливі загрози компанії, визначає її слабкі місця. Це процес, який базується на інформації та фактах, включає в себе: характеристику активів, визначення загроз і слабких сторін, аналіз контролю, визначення ймовірності, аналіз впливу, визначення виду ризику й первинного плану дій. У кінці аналізу ризиків компанія отримує список активів, які перебувають у зоні ризику, перелік ризиків існуючих та/або можливих ризиків, із якими стикається компанія, і перелік необхідних дій компанії для мінімізації слабких місць.

 

Види ризиків, із якими ми працюємо:

 

 • Бізнес-ризики
 • Інвестиційні ризики
 • Фінансові ризики
 • Репутаційні ризики
 • Юридичні ризики
error: Content is protected !!