МЕДІАЦІЯ

Процедура медіації є способом альтернативного врегулювання спорів і спірних питань за посередництва третьої – нейтральної – сторони (медіатора) на основі добровільної згоди сторін з метою досягнення ними взаємоприйнятного рішення. Як відомо, примирення за всіх часів вважалося найкращим способом вирішення спору.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ МЕДІАЦІЇ

Процес медіації відбувається за участю медіаторів. У компанії S&P Agency (Київ) медіаторами є тільки ті фахівці, які мають багаторічний практичний досвід вирішення спорів будь-якого рівня складності – як у судовій процедурі, так і в разі мирного врегулювання спорів. Більш ніж десятилітній досвід надання професійних послуг в економічній сфері – супроводу судових процесів та участі в антиконкурентних й інших бізнесових конфліктах – дають можливість нашим медіаторам охопити всю картину загалом та змоделювати будь-яку суперечку в суді. Маючи чітке бачення перспектив, термінів та витрат у можливому судовому процесі клієнт самостійно ухвалює рішення про спрямування руху, і дуже часто саме медіація дозволяє уникнути тривалих судових процесів, а також значно економити грошові витрати. Фахове надання послуг з медіації можуть підтвердити численні клієнти S&P Agency як у Києві, так і в інших містах України.

Процедура медіації може застосовуватися на будь-якій стадії вирішення спору чи конфлікту. Так, якщо спір (конфлікт) передано на розгляд суду, сторони можуть застосувати процедуру медіації у будь-який момент до прийняття рішення щодо спору відповідним судом.

ПЕРЕВАГИ ПРОЦЕСУ МЕДІАЦІЇ

Процедура медіації є цивілізованим способом вирішення конфліктної ситуації та вигідно відрізняється від судового процесу:

 • на відміну від судового процесу, процес медіації не є публічною дією, відповідно медіаторами гарантується конфіденційність для компаній-учасників спору;
 • незалежність від держави: процес заснований на автономності учасників;
 • орієнтований на особистісні переконання та суб’єктивні інтереси сторін, а не на виконання норм і правил, установлених процесуальним правом;
 • не обмежується тільки правовим полем, а враховує різні інтереси сторін;
 • орієнтований на компроміс, тобто на взаємну перемогу обох сторін, а не на результат «виграш – програш».

ЩО МИ РОБИМО В ПРОЦЕСІ МЕДІАЦІЇ

Послуга з медіації включає чотири стадії:

 1. Проведення аудиту та аналізу спору, включаючи аналіз юридичних та неюридичних документів.
 2. Складання прогнозу про судове врегулювання спору (перспективність, часові межі, ризики й втрати).
 3. Підготовка та презентація клієнтові плану врегулювання спору в процесі медіації.
 4. Проведення попередніх перемовин з іншою стороною щодо запуску процесу медіації. На цій стадії наші медіатори взаємодіють з іншою стороною шляхом перемовин для узгодження й ухвалення нею позитивного рішення та вибору медіації як процедура вирішення спору.
 5. Детальне планування процедури досудового врегулювання спору, а також укладання проєкту медіативної угоди.
 6. Медіативна процедура (організація та проведення переговорів сторін за участю посередника-медіатора, реалізація плану врегулювання спору, фінальне перемир’я сторін).
 7. Складання проєкту та підписання медіативної угоди відповідно до досягнутих сторонами домовленостей.

ЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ ВІД СПІВПРАЦІ З S&P AGENCY:

 • команду професійних бізнес-консультантів, аудиторів, податкових консультантів, адвокатів, інвестигейторів, медіаторів, які мають успішний досвід проведення аудиту конфліктних ситуацій;
 • унікальний досвід нашої команди, який уже допоміг успішно вирішити десятки спірних питань та конфліктів мирним шляхом;
 • індивідуальну стратегію врегулювання спору залежно від складності конфлікту та вимог клієнта;
 • чіткий і зрозумілий пошаровий алгоритм реалізації процесу мирного врегулювання спору та розуміння його ризиків;
 • послуги з високоякісного супроводу від команди професіоналів на кожному етапі врегулювання спору;
 • помірні ціни для компанії, яка замовляє в S&P Agency послуги з медіації. Довідатися, скільки конкретно коштує послуга, можна, звернувшись до S&P Agency з інформацією про певну спірну справу.

Питання-відповідь

 • Як проводиться процедура медіації?
 • Чим може допомогти медіація?
 • Які є стадії медіації?
 • Вы не можете скопировать содержимое этой страницы