Українські банки виявлятимуть компанії-оболонки: нові зміни в порядку здійснення фінансового моніторингу


2 квітня НБУ вніс зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

Відповідні зміни пов’язані з тим, що іноземним юридичним особам-нерезидентам відтепер надано можливість відкривати рахунки в українських банках. Розширення таких прав потребувало встановлення додаткових заходів контролю зі сторони суб’єктів банківської системи.

Відтепер банки в порядку фінансового моніторингу будуть виявляти серед юридичних осіб-нерезидентів компанії – оболонки.

За новим Порядком, “компанія-оболонка” – юридична особа-нерезидент, яка не здійснює фактичної господарської діяльності в країні реєстрації (відсутні достатні активи та/або працівники для здійснення відповідного виду господарської діяльності) та/або структура власності якої не дозволяє встановити реальних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Нові повноваження НБУ та банків, з однієї сторони, покликані зменшити ризики відмивання та виведення коштів з використанням іноземних компаній, з іншої – викликатимуть значні незручності для потенційних клієнтів банку.

Відтепер  банк з метою недопущення використання своїх послуг для відмивання доходів, зобов’язаний проаналізувати документи та/або інформацію:

1) що роз’яснюють суть господарської діяльності юридичної особи – нерезидента;

2) про фінансову звітність, що підтверджена незалежним зовнішнім аудитом, яка розкриває суть та зміст фінансових операцій, що здійснюються клієнтом – юридичною особою – нерезидентом, та дозволяє встановити відповідність прибутку (доходу)/обороту його господарській діяльності;

3) що підтверджують фактичний рух товарів, надання послуг, виконання робіт під час здійснення господарської діяльності;

4) що підтверджують ведення господарської діяльності основними контрагентами юридичної особи – нерезидента;

5) що підтверджують сплату податку на прибуток (доходи) юридичною особою – нерезидентом;

6) що підтверджують найм юридичною особою – нерезидентом осіб на умовах трудового договору (договору про найм персоналу або договору про надання послуг аутсорсингу), до посадових обов’язків яких належить організація та забезпечення здійснення господарської діяльності, з урахуванням відповідності таких обов’язків виду діяльності юридичної особи – нерезидента, обсягам його фінансових операцій;

7) що підтверджують наявність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою – нерезидентом відповідного виду господарської діяльності (правовстановлюючий документ або договір оренди приміщення/устаткування).

При цьому перелік документів/інформації, визначений у Положенні, не є вичерпним. Банк має право самостійно, з урахуванням ризик-орієнтованих підходів, визначити обсяг та перелік необхідних документів/інформації, які є достатніми для підтвердження того, що юридична особа – нерезидент не є компанією-оболонкою.

У випадку, якщо документи нерезидентом не буде надано, або надано не в повному обсязі, банк буде зобов’язаний присвоїти такій компанії неприйнятно високий ступінь ризику та вжити заходів аж до розірвання будь-яких ділових відносин з такою компанією. Крім того, від цього також можуть постраждати інтереси резидентів- клієнтів банку, які співпрацювали з такою компанією (як контрагенти), адже Банк стосовно клієнтів, які є контрагентами клієнта банку – юридичної особи – нерезидента, щодо якої відсутнє підтвердження, що вона не є компанією-оболонкою, вживає заходи, визначені в пункті 60 розділу V Положення, тобто здійснюватиме глибоку перевірку таких контрагентів та вживатиме інших заходів, у порядку ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку і Програми управління комплаєнс-ризиком.

Залишити коментар

Get In Touch

error: Content is protected !!