АУДИТ РИЗИКІВ

Бізнес – це нелегко. Нелегко встигати співпрацювати з постачальниками, стежити за якістю роботи, взаємодіяти зі співробітниками, вчасно і правильно сплачувати всі податки і при цьому належним чином все документувати.

Поступово, з кожним новим днем, у будь-якого бізнесу накопичується певний обсяг ризиків, про які може не підозрювати бізнес, але які можуть призвести до негативного впливу на компанію в майбутньому.

Щоб знати, які ризики можуть виникнути на підприємстві, а також як з ними боротися, ми рекомендуємо систематично проводити аудит бізнесу.

Що таке аудит ризиків

Аудит ризиків – поетапна діяльність, спрямована на те, щоб оцінювати ризики, а також знаходити способи їхнього зменшення.

Що входить в оцінку ризиків компанії

  • Аудит активів

Ця діяльність спрямована на перевірку угод компанії щодо придбання або відчуження активів, також – на перевірку наявності арештів, інших обмежень чи заборон щодо чинних активів підприємства тощо. Нерідко буває, що певні активи компанії було куплено чи продано вже з існуючими юридичними ризиками. До таких належать, наприклад: відсутність всіх необхідних підтверджень купівлі активів, отримання лише ліцензії замість права власності, купівля чи продаж активів за угодами, які у судовому порядку можуть бути визнані недійсними.

  • Аудит комерційної діяльності

У законі України міститься досить велика кількість начебто незначних обмежень, але яких, однак, потрібно суворо дотримуватися. Інакше це буде порушення закону.

Цей вид аудиту – комерційної діяльності – необхідний компаніям, які працюють на зовнішніх ринках. Адже кожна країна має свою особливу правову та юридичну базу, тому законні дії компанії в одній країні можуть бути кваліфіковані як порушення в іншій.

  • Аудит договірних відносин

В наш час дуже багато компаній (юридичні особи) активно співпрацюють із ФОП у різних сферах діяльності. Тому періодично необхідно проводити аналіз, чи правильно оформлені договори, чи захищені ваші права за цими документами, чи вказано у договорах механізм залучення постачальників та інших категорій ФОП, з якими ви працюєте, до відповідальності за невиконання умов договорів.

  • Аудит управлінської діяльності компанії

Поняття управлінської діяльності досить велике. До нього входить широкий спектр дій: від забезпечення правильного оформлення робочих відносин із співробітниками – до операційного управління, а також реалізації внутрішніх політик компанії. Згідно з багаторічним досвідом роботи агентства S&P Agency, ця галузь діяльності будь-якого підприємства найбільш схильна до різноманітних ризиків. До таких відносяться: неправильне оформлення робочих відносин, що може призвести до штрафів від державних органів контролю; неповноцінне формування у компанії внутрішніх політик; помилки або неточності у статутних документах та ін. Тому керівництву (і власнику) компанії про всі такі ризики необхідно знати.

Як проходить процедура оцінки фінансових ризиків компанії

Управління фінансовими ризиками складається із сукупності різних методів, моделей та підходів для мінімізації ризику. Важливим кроком управління фінансовими ризиками є оцінка можливості загрози і ступеня абсолютних втрат.

Методи оцінки ризику поділяються на дві групи – це кількісні та якісні методи. Кількісні методи включають об’єктивну, чисельну оцінку ймовірності втрати капіталу (грошей), використовують у першу чергу статистичні методи аналізу. Якісні методи дають суб’єктивну оцінку можливості ризику виходячи з думок експертів.

Кваліфікована допомога при аудиті ризиків від S&P Agency

Компанія S&P Agency пропонує своїм клієнтам кваліфіковану допомогу аудиторів під час проведення ініціативних перевірок. Послуга повністю конфіденційна, та проводиться виключно на запит керівництва компанії. Всі наші аудитори – досвідчені фахівці з бездоганною репутацією, котрі багато років працюють у сфері бізнес-консалтингу.

Вы не можете скопировать содержимое этой страницы