What is antitrust compliance?

Що таке антимонопольний комплаєнс?


В українському бізнес-середовищі антимонопольний комплаєнс явище доволі нове. І якщо корпоративний комплаєнс для банківських установ та акціонерних товариств уже є обов’язковим до виконання, то питання необхідності законодавчого впровадження внутрішніх антимонопольних кодексів ще й не обговорювалися.

Україна посилено працює над створенням власної законодавчої бази в цьому напрямі, намагаючись адаптувати його не лише до правової системи Євросоюзу, а й до світових тенденцій у різноманітних галузях економіки. Однак якщо взяти до уваги, що у правових системах багатьох провідних держав світу вже давно містяться посилання на антимонопольний комплаєнс, то такі намагання України бачаться доволі дивно (адже можна скористатися перевіреним закордонним досвідом). До того ж сьогодні в Україні вкрай бракує професіоналів, для яких антимонопольний комплаєнс є обов’язковою складовою підприємницької діяльності.

У чому ж сутність антимонопольного комплаєнсу? Це система, яка обслуговує внутрішнє забезпечення відповідності діяльності суб’єкта вимогам антимонопольного законодавства. Таким чином, до основних функцій антимонопольного комплаєнсу належать: виявлення потенційних ризиків порушення законодавства та управління цими ризиками; контроль за виконанням алгоритмів, спрямованих на усунення таких ризиків; аналіз ефективності роботи системи загалом.

Антимонопольний комплаєнс – власне, як і будь-яка інша система контролю на підприємстві, – ефективний лише в тому разі, якщо керівництво підприємства зацікавлене в його роботі. Зацікавлене в інформаційній відкритості, постійності та послідовності функціонування системи. Це щось подібне до принципів ведення бухгалтерського обліку. Однак бізнес в Україні на даний час іще не усвідомлює, наскільки можуть бути серйозні антимонопольні ризики, і не бачить потреби у створенні внутрішньої системи запобігання таким ризикам. Проте в майбутньому, звичайно, ситуація неодмінно зміниться.

По-перше, штрафні санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції досить великі й можуть становити суму до 10% від доходів (чи виручки) підприємства за останній звітний рік, у якому накладається штраф. Таким чином, чим активніше діятиме Антимонопольний комітет України, тим швидше бізнес зрозуміє, що антимонопольний комплаєнс заснувати треба найближчим часом. Проте метод лише покарань не раціональний задля досягнення основної мети – формування антимонопольного комплаєнсу лише на рівні бізнес-культури. І по-друге, виходячи з вищесказаного, для бізнесу в Україні розпочнеться тривалий процес отримання відповідних знань та навичок, стимулювання, а також докладання зусиль для запровадження комплаєнсу на практичному рівні. Напевно, помітно суттєві результати в цьому напрямі виявляться приблизно через п’ять-шість років. У зв’язку з цим варто зауважити, що усвідомлення необхідності впровадження антимонопольного комплаєнсу, який є важливим заходом дотримання законодавства, потрібно прищеплювати майбутнім фахівцям ще у вишах.

Розробка та впровадження антимонопольного комплаєнсу на конкретному підприємстві має свої послідовні алгоритми роботи. До того ж є чудові приклади багаторічного впровадження такого комплаєнсу у багатьох провідних державах світу, про що ми згадували вище. Результати цієї практики стали основою створення Практичного керівництва з антимонопольного комплаєнсу (Antitrust Compliance Toolkit), розробленого Міжнародною торговельною палатою (International Chamber of Commerce, ICC). Інструментарій антимонопольного комплаєнсу було введено 2013 року на П’ятому круглому столі ICC з питань конкурентної політики (Варшава), що проходив у квітні. Важливо звернути увагу, що це керівництво було сформоване фахівцями, які реалізували внутрішні комплаєнс-методики не лише для великих компаній, а й для підприємств середнього та малого бізнесу.

Що важливо з практики цих фахівців у разі запуску антимонопольної комплаєнс-програми? Насамперед, це усвідомити факт існування антимонопольних ризиків. Також створити внутрішні кодекси етики, які допомагають співробітникам зрозуміти, що дотримуватися внутрішніх стандартів потрібно не зі страху перед покаранням, а виходячи з внутрішнього переконання, що необхідно чинити саме так, а не інакше. Проте для цього необхідно забезпечити активну участь керівництва підприємства в цій діяльності: поза сумнівом, що яскравий приклад поведінки начальства у зв’язку з цим істотно коригуватиме психологію колективу в позитивному напрямку.

Другий важливий крок – призначити співробітників з вищого менеджменту підприємства відповідальними за дотримання комплаєнс-програми. Якщо підприємство велике, то можна залучити до такої роботи кілька профільних спеціалістів. До цієї роботи входить, крім іншого, налагодження алгоритму звітності як перед керівництвом підприємства, так і перед кінцевими бенефіціарами. Також важливо забезпечити необхідне фінансування для впровадження антимонопольної комплаєнс-програми.

Третій важливий крок – розробити алгоритми виявлення антимонопольних ризиків та методики оцінювання ефективності цього виявлення. У цьому напрямі важливими чинниками є: систематичне навчання персоналу підприємства; формування методів його стимулювання, що гарантуватиме залучення співробітників у процес виконання комплаєнс-програми.

І останній крок – необхідно запустити контрольні заходи, які повинні включати: внутрішні антимонопольні перевірки на комплексному рівні; періодичні розслідування; дисциплінарні процедури.

Побудовані за вищевикладеним принципом комплаєнс-програми вирізняються ефективністю та сприяють справедливій конкуренції, також знижуватимуть ризики порушення антимонопольних вимог. І головне, вони сприятимуть співробітникам та менеджменту підприємств дотримуватися законодавства без утисків їхньої особистої ініціативи.

Однак починати працювати над формуванням антимонопольного комплаєнсу на підприємстві потрібно вже зараз, а не чекати на перевірку Антимонопольного комітету України. Адже просто фізично неможливо оперативно усунути наявні порушення та запобігти новим у такий короткий період часу. Зверніть увагу, що формування та ефективний запуск комплаєнсу передбачають реальну роботу й не повинні мати формальний характер. І не сумнівайтеся: буквально через кілька років Україна увійде до кола тих країн, у яких комплаєнс-програми є невід’ємною частиною бізнес-культури.

Ім'я: Наталія

Прізвище: Осадча

Email: osadcha@ap.agency

Телефон: +380443830000

Адреса компанії: Україна, Київ, вул. Редутна, 10


Зв'язатись

Залишити коментар

Зв'язатись з нами

Вы не можете скопировать содержимое этой страницы