Консалтингові послуги: аналіз ринку України


Зважаючи на те, що фінансові галузі в Україні динамічно розвиваються та змінюються, питання консалтингових послуг й аудиту ризиків постало особливо гостро в усіх сферах, у яких здійснюється бізнес. Актуальність багатьох пов’язаних із цим проблем також змінюється дуже часто, зокрема через прийняття нових законів, особливості зовнішнього інвестування та введення приватизації у різних секторах економіки країни.

Поширені види консалтингових послуг, що надаються в Україні

На сьогоднішній день спектр консалтингових послуг, які пропонуються українськими компаніями, доволі широкий і включає чимало напрямів. Зокрема, до таких належать:

 • Управління грошовими потоками та бухгалтерський облік.

Зважаючи із ринкової системи країни на міжнародний вектор, виникає багато пов’язаних із цим аспектом питань економічної діяльності. Він стосується як внутрішньодержавної фінансової політики, так і її екстраполяції на закони інших країн, із якими здійснюються ділові відносини. Щоб управління фінансами компанії було ефективним, потрібен достатній обсяг актуальних знань для взаємодії фірми з міжнародним ринком, зокрема, щодо дотримання всіх тонкощів грошової політики та економіки.

 • Адміністративний консалтинг.

Це доволі актуальна послуга як для новостворених, так і давно що існує на ринку компаній. Спрямована вона на огляд та оптимізацію ведення справ, підвищення ефективності функціонування підприємства, покращення кваліфікації керівних посадовців та робочого персоналу. Особливо що має попит дана послуга є для компаній, які прагнуть розширити чи змінити сферу своєї діяльності, у тому числі вийти на міжнародний ринок.

 • Послуги інвестиційного консультування.

Оскільки інвестування – один із ключових напрямів зі збереження та накопичення ресурсів, – воно дуже актуальне для внутрішньої економіки більшості підприємств. Підприємства прагнуть вкладати як зароблені кошти, так і активи, які не використовуються, що згодом може принести їм прибуток, а також розширити їх сферу впливу за рахунок об’єктів інвестування. Чим активніше і правильніше задіяні фінанси фірми, тим більший потенціал вона має на динамічному фінансовому ринку.

 • Аутсорсинг.

Послуга з грамотного розподілу навантаження всередині компанії та передачі деяких її функцій у зовнішнє виконання. Може бути актуальна у ряді випадків, наприклад, при недоцільності в регулярному утриманні деяких виконавчих відділів (бухгалтерії, кадрового відділу, кризового менеджменту), сезонному підвищенні навантаження або актуалізації тих чи інших питань у процесі діяльності фірми (перехід на нову систему фінансового обліку, організація дочірньої компанії та ін.). Сучасний ринок надає дуже широкі можливості щодо тимчасового найму позаштатного персоналу та користування послугами спеціалізованих компаній.

 • Послуги аудиту.

Передбачає цілий ряд необхідних завдань, як-от аналіз кваліфікації персоналу, ефективність кадрової структури підприємства, управління фінансовою звітністю, зокрема проходження податкових перевірок, огляд актуальності документообігу всередині фірми, надійність документальної бази щодо імовірних бюрократичних витрат. Навіть за наявності відповідного відділу всередині підприємства послуга аудиту сторонньою компанією може виявитися свіжим поглядом на поточні справи і принести свій позитивний результат.

 • Матеріально-технологічна консультація.

До цієї категорії послуг належать усі питання, пов’язані з веденням практичних справ у компанії. Це стосується репозиторіїв даних, матеріального забезпечення, що використовуються на підприємстві техніки та програмного забезпечення. Такі аудит дає змогу істотно підвищити ефективність роботи фірми у перспективі, і навіть захистити її дані.

Будь-який підприємець розуміє, що бути компетентним і поінформованим у всіх перерахованих вище напрямках й охопити пов’язані з ними питання практично неможливо. Саме тому компанії, що надають консалтингові послуги на ринку України, нині настільки затребувані.

Аналіз ринку консалтингу в Україні

Активний розвиток ринку консалтингу нашій країні бере свій початок із 1990 року. Саме в цей період молода держава, а точніше її приватний і державний бізнеси, зіткнулися з новими викликами й змушені були вирішувати зовсім нові організаційно-діяльнісні питання економічного характеру. Відтоді ринок консалтингу пройшов довгий шлях розвитку, і на сьогоднішній день можна констатувати його повну інтеграцію з внутрішнім бізнес-менеджментом та його готовність вирішувати питання, пов’язані, зокрема, з міжнародними відносинами.

Структура та співвідношення послуг також змінювалися, змінюються вони й досі. На даний момент умовне співвідношення ринку консалтингу узагальнено має такий вигляд:

 • IT-консалтинг – 35%;
 • операційний консалтинг – 25%;
 • стратегічний консалтинг – 20%
 • HR-консалтинг – 15%;
 • інше – 5%.

Як бачимо, більшість компаній звертаються до консалтингових агенцій за матеріально-технічною консультацією, в основі якої перебувають інтернет-технології. У зв’язку з глобалізацією, яка стрімко розширюється, і переходу діяльності бізнесу у всесвітню «павутину», цифровізація (діджиталізація) підприємств здійснюється вкрай активно навіть сьогодні.

Якщо проаналізувати, по які послуги найчастіше звертаються ті чи інші галузі підприємств, то можна вивести деякі закономірності.

 • ІТ-консалтинг.

Ці послуги найбільше цікавлять ті компанії, діяльність яких передбачає активний контакт та взаємодію на міжнародному рівні. Це нафтова промисловість, фінансовий сектор, зокрема банкінг, теле- й радіокомунікації, оптова торгівля, енергетика, машинобудівна промисловість, металургія.

 • Операційний консалтинг.

Стосовно оптимізації технологічного виробництва найчастіше звертаються підприємства харчової, текстильної, важкої промисловості, торгівлі, будівництва, а також фінансового сектору, що потребує складної організації внутрішніх процесів та надійного надання послуг споживачам.

 • Стратегічний консалтинг.

В умовах динамічного розвитку ринку стратегічне планування затребуване серед більшості напрямків у сфері виробництва товарів народного споживання, машинобудування та компаній, які надають фінансові послуги.

 • HR-консалтинг.

Кваліфіковані працівники та їх подальше ефективне навчання необхідне абсолютно всім без винятку, тому за відповідними послугами постійно звертаються підприємства різних сфер промисловості та торгівлі, машинобудування, транспорту, зв’язку, теле- та радіокомунікацій, IT-сфери, фінансового сектора та ін.

До інших видів консультаційних послуг можна віднести послуги періодичного аудиту, інвестування та адміністративного управління. Їх надання є не настільки всеосяжним, проте регулярним, тому вони займають значну частку ринку.

Що стосується співвідношення частки ринку, зайнятої компаніями, які надають подібного штибу обслуговування, то тут виділити приналежність тій чи іншій країні однозначно доволі складно. Так, понад 70% консалтингових компаній є українськими, проте більшість із них тісно співпрацюють з іноземними організаціями. Також приблизно 10% ринку займають індивідуальні референти, які спеціалізуються тільки на певному напрямі консалтингу.

Проблеми розвитку ринку консалтингових послуг в Україні

Як і будь-який інший економічний напрям, ринок консалтингових послуг в Україні має ряд проблем, що пов’язані з деякими відмінностями від світових систем й особливостями державного та суспільного ладу країни. Серед них найбільш яскраво виражені такі:

 • Високий рівень бюрократії та складність залучення референтів до процесів, особливо якщо стосується державних установ чи підприємств, де присутня частка держави.
 • Невідповідність світовим вимогам частини вітчизняного законодавства із сектору фінансово-економічної діяльності, яке не вповні відповідає ринковим світовим умовам.
 • Високий рівень монополізації підприємств, зокрема державних, що призводить до відсутності потреби в розвитку ринку.
 • Погана поінформованість підприємств про послуги консалтингових агенцій та низький рівень грамотності управлінців.
 • Відсутність культури споживання таких послуг в Україні.
 • Нерозуміння клієнтами можливостей референтів та труднощі з постановкою ними чітких завдань.

Також варто зважити на таку масштабну проблему, як корупція, через яку багато ситуацій, які вирішуються консалтинговими агентствами, вирішуються неправовим шляхом і методами. Така ситуація нині значно гальмує розвиток ринку загалом, оскільки обмежує вільні фінансові переміщення між бізнесом.

Майбутнє консалтингових компаній в Україні

Пори зазначену вище проблематику, консалтингові послуги, хоч і не так швидко, як хотілося б, і далі розвиваються на нашому ринку. Компанії працюють над тим, щоб запропонувати відповідний сервіс на запит та, наскільки це можливо, підлаштовуються під потреби споживача. Наприклад:

 • працюють за контрактом, надаючи послуги не одноразово, а впродовж тривалого часу, будучи таким собі майже штатним консультантом;
 • пропонують розширені можливості, у тому числі не лише консультації, а й послуги активного впровадження маркетингових концепцій та сучасного адміністрування;
 • містять обмежений штат, удаючись до послуг аутсорсу в разі зайнятості кадрів, і в такий спосіб заробляють на різниці, хоча й ризикують репутацією;
 • займаються оцінюванням нерухомості, автомобільного транспорту, загалом бізнесу;
 • надають послуги агентів та посередників.

Саме тому в Україні доволі складно знайти компанію, яка пропонувала б виключно спеціалізовані послуги консалтингу. Зазвичай цим займаються агенції, які мають у штаті фахівців широкого профілю.

Однак це нерідко йде в плюс клієнтові, який має вельми специфічні запити, що не обмежуються тільки консалтинговими послугами. Найчастіше український замовник хоче отримати аналіз проблеми, побачити можливості її вирішення, отримати пряму допомогу в цьому, а також безпосередню участь в усуненні всіх наслідків проблеми – аж до комплексного захисту бізнесу. І зауважимо – усе це від однієї агенції! Тому юридичні компанії змушені формувати в себе відповідні напрями й надавати весь спектр таких послуг, щоби витримувати конкуренцію на ринку.

Рекомендуємо замовити консультаційні послуги у S&P Agency

Саме до таких агенцій широкого профілю юридичних послуг належить S&P Agency.

Юридична агенція S&P Agency працює на ринку України вже понад 15 років і зарекомендувала себе як надійна й досвідчена компанія з високою довірою серед своїх клієнтів. Фірма надає ряд послуг, серед яких:

 • широкий спектр юридичних та адвокатських послуг;
 • правовий захист у податкових спорах та кримінальних процесах;
 • аудит ризиків та захист репутації компанії;
 • вирішення судових спорів та контроль виконання вироків на різних рівнях (в досудовому, судовому порядку або на етапі виконавчого провадження);
 • налагодження й підтримка кризових комунікацій;
 • навчання та тренінг персоналу.

Звернувшись до S&P Agency, ви можете бути впевнені, що отримаєте сервіс найвищого рівня, а компанія стане вашим довгостроковим партнером на багато років.

Ім'я: Микола

Прізвище: Сюткін

Email: siutkin@sp.agency

Телефон: +380443830000

Адреса компанії: Україна, Київ, вул. Редутна, 10


Зв'язатись

Залишити коментар

Зв'язатись з нами

Вы не можете скопировать содержимое этой страницы