You cannot copy content of this page

Наші погляди

S&P в рейтингу Kyiv Post: довіра незалежних експертів
Kyiv Post is the first and the most popular Ukrainian English-language newspaper that publishes topical news of the world and Ukrainian business every week.Kyiv Post – перша і найпопулярніша українська англомовна газета, яка щотижня публікує актуальні новини світового та українського бізнесу. Kyiv Post – первая и самая популярная украинская англоязычная газета, которая каждую неделю публикует актуальные новости мирового и украинского бизнеса.
Read more.
Ефективний захист бізнесу. Версія від S&P
Preventing problems is not only more effective but also cheaper than overcoming their negative consequences.Попереджувати проблеми не лише ефективніше, а й дешевше, ніж долати негативні наслідки їх. Це стосується всіх сфер нашого життя, – як безпосередньо здоров’я, так і бізнесу.Предупреждать проблемы не только эффективнее, но и дешевле, чем преодолевать их негативные последствия.
Read more.
Бізнес під тиском: антитренд 2018 року
Business under pressure: anti-trends in 2018 2018 рік не приніс новацій у найбільш поширені проблеми бізнесу в Україні. 2018 год не принес новаций в наиболее распространенные проблемы бизнеса в Украине.
Read more.
Чому бізнес втрачає мільйони: кейс судна, заблокованого в порту Госекоінспекцією
In our previous publications, we have repeatedly stated about the difficulties business had encountered in its interaction with the Environmental Inspectorate. Про складність "взаємодії" бізнесу й Екологічної інспекції ми вже неодноразово говорили в наших публікаціях.По вопросам сложности “взаимодействия” бизнеса и Экологической инспекции мы уже неоднократно говорили в наших публикациях.
Read more.
”Доки бізнес готовий втрачати гроші, система не зміниться”
Over the past year, business losses from illegal actions of the State Environmental Service amounted to 200 million dollars.За минулий рік збитки бізнесу від незаконних дій Державної екологічної служби становили 200 000 000 доларів. За минувший год убытки бизнеса от незаконных действий Государственной экологической службы составили 200 000 000 долларов.
Read more.
Микола Сюткін: Запорука мінімізації конфліктів – правильне оформлення бізнес-відносин
Why the flow of foreign investments has not yet flooded the country with such a rich potential and on the peculiarities of doing business in Ukraine. Почему в такую богатую потенциалом страну еще не хлынул поток иностранных инвестиций и каковы особенности ведения бизнеса в Украине.Почему в такую богатую потенциалом страну еще не хлынул поток иностранных инвестиций и каковы особенности ведения бизнеса в Украине.
Read more.
15-й Kyiv Post CEO Breakfast: “Дорога України до процвітання”
Traditionally, the business partners of Kiev Post CEO Breakfast were S&P Investment Risk Management Agency and DHL Global Forwarding Ukraine.Партнерами мероприятия вновь стали S&P Investment Risk Management Agency и DHL Express Ukraine.Партнерами мероприятия вновь стали S&P Investment Risk Management Agency и DHL Express Ukraine.
Read more.
Наталія Осадча: Бізнес-конфлікт – що це таке або як перетворити мінус на плюс
It's no secret that Ukraine is a country of risky investments.Ни для кого не секрет, что Украина – страна рисковых инвестиций. Ни для кого не секрет, что Украина – страна рисковых инвестиций.
Read more.
Розпочав роботу єдиний рахунок для зарахування митних платежів
From April 16, all customs clearance of enterprises’ goods will be carried out solely through a single account.Із 16 квітня всі митні оформлення товарів підприємств здійснюватимуться виключно через єдиний рахунок.С 16 апреля все таможенные оформления товаров предприятий будут осуществляться исключительно через единый счет.
Read more.

Get In Touch